แผนการตลาดคือจุดเริ่มต้น คุณภาพสินค้าคือจุดสูงสุด

     

หัวข้อ

 

 

 

 

 

 

หัวข้อ
 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ควรคำนึง
1. ได้ 3รหัส ต้องสมัคร Director และซื้อสินค้าทันที
2. ได้รับ F2 ค่าสร้างโปร ต้องเป็นโปรก่อนเท่านั้น
3. ได้รับ Matching ต้องรักษายอดก่อนในรอบนั้นๆ
4. เป็น Distributor ขึ้นไป จึงสามารถเก็บ PV สะสม, PV คงเหลือไว้ได้
 

- ประวัติความเป็นมา BBL

- ทำไมต้องปุ๋ย S-CLASS

- ชาเจสัน...ทำไมคนดื่มทั่วโลก

- คลังปุ๋ยลิขสิทธิ์ตำบล

- การเดินสาย ขยายงาน

- รายงานการแข่งขัน

- อัตราค่าขนส่งสินค้า

- การบรรยายแผนการตลาด

- ประชุมแนะนำบริษิท

- อบรมหลักสูตรเร่งรัด

- โปรโมชั่นเดือนนี้

- โปรโมชั่นสุดคุ้ม

- The Power of Two

- Kick Off

- Pay Plan

- How to get start

- ห้องประชุมออนไลน์

- สมัครร่วมธุรกิจ

- เพลงประจำบริษัท

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Be Better Life| All rights reserved